Over Roos

Responsible Disclosure beleid Roos

Gebruikers van Roos kunnen erop vertrouwen dat we beveiliging en privacy serieus nemen. Onze systemen worden daarom beveiligd en continu gecontroleerd op mogelijke zwakheden. Toch kan het voorkomen dat er een probleem is met de beveiliging van één van onze systemen.

Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen we dat graag. Dan kunnen we zo snel mogelijk maatregelen treffen. Wij werken graag met je samen om onze systemen en de aan ons toevertrouwde persoonlijke gegevens van bijvoorbeeld gebruikers en medewerkers zo goed mogelijk te beschermen.

Wij vragen u

 • Uw bevindingen te mailen naar security@halloroos.nl.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen,
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen,
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden, en
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven

 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing,
 • Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding,
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk,
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem,
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien u dit wenst, uw naam vermelden als de ontdekker, en
 • Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding met een minimum van een waardebon van €50,-.

Versie

Dit is het Roos Responsible Disclosure beleid van 05 januari 2018. We mogen dit beleid aanpassen als we dat nodig vinden. Als je een melding doet, doe je die onder de voorwaarden zoals ze op dat moment gepubliceerd waren. Zo weten we allebei waar we aan toe zijn.

Ere wie ere toekomt

Deze tekst is gebaseerd op de Leidraad Responsible Disclosure van het NCSC en het voorbeeldmodel van Floor Terra zoals beschikbaar is op https://responsibledisclosure.nl/.