Zorgverzekering
4 min leestijd

Wat zijn de veranderingen in de zorg vanaf januari 2015?

Ieder jaar opnieuw verandert de samenstelling van de basisverzekering en aanvullende verzekering. Veel mensen houden hun hart vast. Gelukkig heeft DSW al aangekondigd de basispremie niet te verhogen en kunnen we opgelucht ademhalen. Maar er staan een aantal andere veranderingen op het programma. Roos is nieuwsgierig en zet deze voor je op een rij.

Veranderingen zorgverzekering 2015

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid verwachtte in de Miljoenennota dat de premie voor de verplichte basisverzekering in 2015 met 110 euro per jaar omhoog gaat. Zorgverzekeraars krijgen er namelijk een aantal taken bij die tot nu toe onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen, zoals verpleging en verzorging aan huis. Traditiegetrouw maakte DSW als eerste zijn premies voor 2015 bekend. Die zorgverzekeraar stelde vast dat zijn premies in 2015 toch niet omhoog zullen gaan vanwege voldoende opgebouwde reserves. De verwachting is dat andere zorgverzekeraars deze trend zullen volgen.

Zorgverzekeraars bepalen hoogte premie

Of die premie in 2015 nu écht omhoog gaat of niet, dat bepalen de zorgverzekeraars. De minister geeft enkel een schatting; de verzekeraars maken hun eigen berekeningen. Ze kijken naar de uitgaven van 2014 en de te verwachten uitgaven in 2015.

Zorgverzekeraars maken afspraken met zorgaanbieders en kopen zorg in voor een bepaalde prijs. Ook kijken ze naar de financiële reserves die ze nog in kas hebben. Zit daar nog flink wat duiten in, dan kunnen ze kiezen voor premieverlaging.

Zo gebeurde het ook in 2014, waardoor je dit jaar minder voor uw basisverzekering betaalde dan in 2013. Zorgverzekeraars concurreren met elkaar en vechten om de aandacht van de consument, in een markt met vrije prijzen. Een lagere premie kan concurrentievoordeel geven.

Basispremie uiterlijk 18 november bekend

Het verlossende antwoord zal uiterlijk 18 november bekend worden gemaakt. Zorgverzekeraars hebben tot dan de tijd om hun premies voor 2015 te verklappen. De door minister Schippers voorspelde verhoging van de basispremie met 114 euro  is dus nog lang niet zeker. De verwachting is zelfs dat de overige zorgverzekeraars het voorbeeld van DSW gaan volgen en hun premies niet omhoog gooien. Houd de komende tijd dus in de gaten wat jouw zorgverzekeraar gaat doen!

Eigen risico omhoog

Het eigen risico wordt in ieder geval wel 15 euro per maand hoger. In 2014 steeg het al naar 360 euro, in 2015 wordt dat 375 euro. Heb je medische zorg nodig, dan moet je de eerste 375 euro dus uit je eigen zak betalen. Als je dit bedrag hebt opgemaakt, dan pas begint de dekking door de basisverzekering. Huisartsbezoekjes vallen niet onder het eigen risico, net als de kraamzorg en verloskunde. Vanaf 2015 valt ook de wijkverpleegkunde niet meer onder het eigen risico.

Minder zorgtoeslag en inkomensgrens omlaag

Wat wél al vaststaat is dat de zorgtoeslag verder omlaag gaat. Mensen met lagere inkomens krijgen een tegemoetkoming voor de basisverzekering. Voorheen kregen meerpersoonshuishoudens met een bruto jaarinkomen tot 37.144 euro een tegemoetkoming. Nu is die inkomensgrens vastgesteld op een bruto jaarinkomen van 33.500 euro. Hetzelfde geldt voor eenpersoonshuishoudens, daar is de inkomensgrens vastgesteld op een bruto jaarinkomen van 26.500 euro. In 2014 was dit nog 28.481 euro.

Veel veranderingen AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), die voornamelijk langdurige zorg betreft, gaat binnenkort Wet langdurige zorg (Wlz) heten. De AWBZ-premie wordt door iedereen betaald via de belastingheffing. Die premie zal in 2015 dalen naar 9,65 procent van belastbare jaarinkomens met een bruto inkomen onder 33.363 euro. In 2014 was dit nog 12,65 procent.
Ook wil de de overheid graag dat ouderen en chronisch zieken langer thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. De kosten van de verpleging of verzorging thuis zullen voortaan betaald worden met de basispolis van de Zorgverzekeringswet in plaats van de AWBZ. Zorgverzekeraars worden dus verantwoordelijk voor de financiële afwikkeling. De wijkverpleegkundige krijgt hierbij een belangrijke rol om te bekijken welke zorg de oudere of chronisch zieke nodig heeft. De wijkverpleegkundige zal de zorg afstemmen met andere zorg- en hulpverleners. Dit hele traject wordt vanaf 2015 vergoed vanuit de basisverzekering.

Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden

De gemeenten krijgen vanaf 2015 meer verantwoordelijkheden op hun bordje. Vanaf 1 januari 2015 zal de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door de gemeenten uitgevoerd worden. Mensen met een beperking, zoals ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen worden vanaf dan door de gemeenten ondersteund. Hoe de gemeenten dat gaan doen, mogen ze vanaf dan zelf bepalen.
Ook wordt vanaf 2015 de gemeente verantwoordelijk gesteld voor alle vormen van jeugdhulp. Daarmee verdwijnt jeugdhulp dus uit de basiszorgverzekering.

Persoonsgebonden budget

Mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen vanaf 2015 niet meer het budget op hun bankrekening gestort. In plaats van de budgethouder zal de Sociale verzekeringsbank (SVB) de budgetten beheren. De SVB gaat in opdracht van de pgb-houders betalingen aan zorgverleners uitvoeren.

Duidelijke zorgnota van zorgverzekeraar

Voor veel mensen is het een raadsel wat een ziekenhuisbehandeling nou daadwerkelijk kost. Sinds juni 2014 zijn de zorgverzekeraars verplicht meer inzicht te geven over de gedeclareerde zorgkosten door zorgnota’s beschikbaar te stellen. Zo kan iedereen controleren of de rekeningen kloppen.

Wat vind jij van de veranderingen in de zorgverzekering 2015? Praat mee in de reacties!
Wil jij niet teveel betalen voor je zorgverzekering in 2015? Vul je gegevens in en Roos stuurt je een mailtje als de beste deals voor jouw zorg in 2015 bekend zijn.

 

In 14 dagen ruim € 1.000 besparen, doe je mee?

Roos stuurt je 14 dagen lang verschillende tips zodat jij kan besparen op je dagelijkse uitgaven en de maandelijkse vaste lasten. Zo hou jij tijd en geld over om leuke dingen mee te doen en creëer je meer financiële ademruimte. Doe je mee?

Ja, ik wil ook € 1.000 euro besparen

Mail mij iedere dag een bespaartip!


    Na 1 minuut niets ontvangen? Check je spam folder. Ons Privacybeleid.

    Vragen of opmerkingen? Stuur de auteur (Roos) een e-mail over dit artikel